Kurs 09,10, 11.09.2024 online dr Małgorzata Rzeszutek - Akademia Podatku VAT dla praktyków - 3 dniowe warsztaty

Kurs 09,10, 11.09.2024 online dr Małgorzata Rzeszutek - Akademia Podatku VAT dla praktyków - 3 dniowe warsztaty

Cena regularna
960,00 zl
Cena sprzedaży
960,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Description
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Description
 • AKADEMIA PODATKU VAT DLA PRAKTYKÓW - 3 DNIOWE WARSZTATY

    21 godz./lekcyjnych 


  Termin   09.09.2024, 10.09.2024, 11.09.2024   godz.  9:00 – 14:30

  Cena      960  zł/os netto + 23% VAT ( 1180,80 brutto )

  Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.

    Sprawdź możliwość dofinansowania   

  Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022


  Dodatkowe informacje: dla osób fizycznych - opłacających kurs z własnych środków  cena specjalna 740 zł/os + 23% VAT 

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia. Nagranie z możliwością ponownego odsłuchania

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek  doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

  Cel szkolenia pozyskanie wiedzy o najważniejszych operacjach podatkowych objętych podatkiem VAT w 2023 roku

  Adresaci szkolenia : Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatku VAT.

  Efekty ksztalcenia :

  W zakresie wiedzy: nabycie wiedzy o zmianach podatkowych,                                             W zakresie umiejętności:  nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych i wystawiania faktur.                                                                                     W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej. 

 • Program
 • Dzień I
  1.    VAT – zasady ogólne opodatkowania
  1.1.    Identyfikacja transakcji – sprzedaż – dostawa towarów i świadczenie usług
  1.2.    Ustawa o VAT a dyrektywy unijne
  1.3.    Interpretacje, orzecznictwo polskie, orzecznictwo TSUE – po co sięgać i jak korzystać.
  1.4.    Prawo do odliczenia- zasady ogólne
  1.5.    Nadużycie prawa
  1.6.    Należyta staranność
  2.    Zakres opodatkowania
  2.1.    Zakres opodatkowania - czynności opodatkowane oraz czynności wyłączone ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia transakcji jednorazowych
  2.2.    Towar, usługa, sprzedaż - znaczenie odpłatności, identyfikacja świadczeń złożonych
  2.3.    Działalność gospodarcza na gruncie VAT – kiedy osoba fizyczna może zostać podatnikiem VAT?
  2.4.    Transakcje nieodpłatne i ich opodatkowanie lub wyłączenie
  2.5.    Powstrzymanie się od dokonywania czynności – jak identyfikować?
  2.6.    Transakcje “poza VAT” – czy istnieją?
  3.    Podatnicy ze szczególnym uwzględnieniem miejsca świadczenia
  3.1.    Miejsce świadczenia – co czyni podatnikiem VAT?
  3.2.    Podatnik czynny
  3.3.    Zwolnienie podmiotowe – zasady
  3.4.    Zwolnienie podmiotowe a transakcje międzynarodowe
  3.5.    OSS- rozliczenia konsumentów z UE
  3.6.    Rejestracja w Polsce
  3.7.    Rejestracja za granicą – gdzie poszukiwać informacji?
  4.    Stawki i zwolnienia
  4.1.    Stawki podstawowe
  4.2.    Rola stawki 0% i przejściowe obniżki w tarczach antyinflacyjnych
  4.3.    Zwolnienie
  4.4.    Transakcja poza VAT
  4.5.    Zwolnienie od podatku
  4.6.    Stawki w budownictwie
  4.7.    Obowiązek podatkowy
  5.    Obowiązek podatkowy
  5.1.    Co to jest i dlaczego jest takie ważne?
  5.2.    Czym różni się obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego i dlaczego to ostatnie nie zawsze występuje w przypadku VAT
  5.3.    Niewłaściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – konsekwencje
  5.4.    Obowiązek podatkowy – zasady ogólne
  5.5.    Obowiązek podatkowy – zasady szczególne.

  Dzień II
  6.    Transakcje międzynarodowe – dostawy towarów
  6.1.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - pojęcie, miejsce świadczenia, stawka, powstanie obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  6.2.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - rejestracja, zasady i dokumentowanie dla zastosowania stawki 0%
  6.3.    Eksport towarów, definicja, eksport pośredni i bezpośredni, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowych, warunki zastosowania stawki 0%
  6.4.    Import - definicja, obowiązek podatkowy, stawki, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku z tytułu importu
  6.5.    Transakcje łańcuchowe (w tym procedura uproszczona dla transakcji trójstronnych)
  6.6.    Dostawa towarów z montażem
  7.    Transakcje międzynarodowe - świadczenie usług
  7.1.    Świadczenie usług - zasady ogólne (BTB, BTC)
  7.2.    Usługi związane z nieruchomościami - zakres i zasady opodatkowania
  7.3.    Usługi na ruchomym majątku rzeczowym
  7.4.    Transport pasażerów i transport towarów
  7.5.    “Eksport usług”
  7.6.    Nabycie “krajowe”
  7.7.    Import towarów
  7.8.    Import usług
  7.9.    Nabycie towarów z montażem
  7.10.  Zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  8. E-commerce, funkcjonowanie platform i rejestracja
  8.1 WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość), co to jest WSTO – ja definiujemy
  8.2 Obowiązki ewidencyjne
  8.3. Różnica między WSTO a sprzedażą wysyłkową
  8.4 Dokumentacja potwierdzająca dostarczenie towarów do nabywcy
  8.5 One Stop Shop (OSS) – punkt kompleksowej obsługi
  8.6 Procedura unijna (do kogo jest skierowana, jakie usługi podatnik może rozliczać w ramach procedury unijnej, obowiązki podatnika, państwo członkowskie identyfikacji, , omówienie różnych wariantów dla podatników)
  8.7 Procedura nieunijna (jakie daje możliwości, do kogo jest skierowana, analiza przypadków).
  8.8 SOTI (Sprzedaż na odległość towarów importowanych), co to jest SOTI- ja definiujemy

  Dzień III
  9.    Prawo do odliczenia podatku naliczonego
  9.1.    Zasada ogólna - orzecznictwo
  9.2.    Należyta staranność, a prawo do odliczenia
  9.3.    Dokumentacja
  9.4.    Moment zakupu a moment powstania prawa do odliczenia
  9.5.    Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  9.6.    Prawo do odliczenia przez “małego podatnika”
  9.7.    Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z samochodami
  9.8.    Alokacja podatku naliczonego w przypadku sprzedaży „mieszanej”
  9.9.    Pre-współczynnik prawa do odliczenia
  9.10.  Współczynnik prawa do odliczenia
  10.    Korekty podatku
  10.1.    Korekta faktur w związku ze zmianami ceny lub pomyłkami - ujmowanie w JPK
  10.2.    Ulga na złe długi z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika
  10.3.    Proporcjonalne odliczenie VAT
  10.4.    Prewspółczynnik
  10.5.    Korekta roczna VAT z związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
  10.6.    Zmiana sposobu przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego, zbycie  przed
  11.    Obowiązki instrumentalne
  11.1.    Faktury
  11.2.    JPK
  11.3.    Podzielona płatność
  11.4.    Kasy rejestrujące
  11.5 Zastosowanie KSF w obiegu faktur- jak wdrożyć KSeF w firmie i jak stosować?
  12.    Pozostałe zagadnienia szczegółowe
  12.1.    Mały podatnik
  12.2.    Nowe środki transportu
  12.3.    Procedury szczególne: turystyka, dzieła sztuki, towary używane
  12.4.    Rolnik ryczałtowy
  12.5.    Taksówki osobowe
  13.    Sankcje
  13.1.    Kodeks karny skarbowy
  13.2.    Kodeks karny
  13.3.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
  13.4.    Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego
  13.5.    Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika
  13.6.    Odpowiedzialność solidarna nabywcy

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001